INES Auto - Home page
   

 GSM / GPS / Пейджър

GSM / GPS / Пейджър Цена:   419.00 лв

Поръчка на  GSM / GPS / Пейджър
 
 

GSM / GPS / Пейджърът може да бъде използван срещу кражба, нахлуване, отвличане и при други спешни случаи.

Харахтеристики:
- Вграден GSM модул
- Автономно захранване в случай на загуба на напрежение
- Активиране/Деактивиране, локализиране на колата
- Функция против отвличане
- SMS известяване с GPS координатите
- Отдалечен контрол през SMS
- Автоматично вдигане на телефона, "свободни ръце"
- Автоматично набиране на предварително зададени спешни номера
- Паник бутон
- GPS проследяване
- GPS позициониране