INES Auto - Home page
   

 GSM / GPS / Алармена система

GSM / GPS / Алармена система Цена:   456.00 лв

Поръчка на  GSM / GPS / Алармена система
 
 

GSM / GPS / Алармената система може да бъде използвана срещу кражба, нахлуване, отвличане и при други спешни случаи.

Харахтеристики:
- Вграден GSM модул
- Автономно захранване в случай на загуба на напрежение
- Програмируемо дистанционно
- Заключване/Отключване, локализиране на колата
- SMS известяване
- Отдалечен контрол през SMS
- Автоматично вдигане на телефона, "свободни ръце"
- Автоматично набиране на предварително зададени спешни номера
- Паник бутон
- GPS проследяване
- GPS позициониране
- Отдалечено Активиране/Деактивиране
- Контрол над централното заключване
- Изолиране на отделни зони
- Отчет за задействаните аларми