INES Auto - Home page
   

EaglEye  H3 12V 100W

EaglEye H3 12V 100W Цена:   13.00 лв

Поръчка на EaglEye  H3 12V 100W
 
 
  • 7.00 euro.
  • Made in Korea.
  • Комплектът включва 2 броя лампи.
  • Цената е без ДДС.

Лампите са над 99% запълнени с Xenon газ и под 1% халогенни изпарения, което предполага по-добра светимост и по-дълъг живот.

При ниския клас халогенни лампи, заради по-ниската себестойност, се изолзва газ Аrgon, като животът на лампите е по-къс. В средния клас халогенни лампи се ползва газ Кrypton, който е значително по-добра, но и по-скъпа алтернатива. В най-виокия клас халогенни лампи, с най-дълъг живот и най-ниска степен на нагряване, се използва газ Xenon. 
 
 
EaglEye