INES Auto - Home page
   

Escort  Passport 8500ci Plus EU

Escort  Passport 8500ci Plus EU

Escort  Passport 8500ci Plus EU

Escort Passport 8500ci Plus EU Цена:   1749.00 лв

 
 

 2 години гаранция

Това е най-новия модел на Escort Inc. за вграждане, притежаващ пълната функционалност на радар детектор от най-висок клас! "PLUS" означава, че модела има GPS приемник и база данни за спйд камерите вече и в Европа, включително и България! "EU" означава, че модела е настроен специално за използване в ЕС и България и Ка честотата му е сегментирана, което значително подобрява бързодействието и разстоянието на засичане на новите полицейски радари с Ка излъчвател, които навлизат и в България!
 
От 1-ви Юни 2011г. Escort поддържат база данни със спийд камерите в Европа, включително и България! За да се възползвате от тази услуга трябва да регистрирате Вашия радар на страницата на производителя -http://www.escortradar.com/register/iregister-eu.asp . За момента услугата е достъпна само за новозакупени радари, като до 1-2 месеца ще стане активна и за останалите радар детектори. Първите 3 месеца за обновяване на базата данни са безплатни, а след това се заплаща 79.95$ за 3 години директно от страницата на производителя!

Escort 8500ci PLUS EU е произведен в Канада и има 24 месеца гаранция!
 
За повече информация – www.escortradar.com 

Радар Детектор Обхват

X-честота         10.525 GHz ± 25 MHz
K-честота            24.150 GHz ± 100 MHz
Ka-честота   34.700 GHz ± 1300 MHz
Ка честотата е сегментирана на 5 отделни честоти, като всяка може да бъде вкл./изкл. с цел максимален обхват и подобряване на бързодействието!
Ka-POP честота:  33.725 - 33.875 GHz
K-честота (импулсна):  24.100 - 24.250 GHz
Лазер
 
Дисплей
280 пискела, LED, графичен
3 нива на яркост + Dark Mode
 
Захранване
12VDC
 
Програмирамируеми функции
Индикация при включване
Показания на дисплея
AutoMute
Гласово известяване
Чувствителност в City Mode (градски режим)
Яркост на дисплея
Dark Mode – напълно тъмен дисплей, само звукова сигнализация
Активиране/деактивиране на радарни честоти и лазер
Различни режими на чувствителност – Auto , City (Градски), Highway ( Магистрален)
 
GPS функции


Mark Location (MRK) 
– тази функция Ви дава възможността да запаметявате специфични локации, за които да бъдете предупреждавани при следващо пре


 
 
Escort